Rollator

Een maatwerkaanpak om uw verandering te realiseren

Organisatieverandering. Is dat nou zo moeilijk? Je bedenkt wat je wilt veranderen, huurt een adviseur in, regelt een communicatieprogramma voor de medewerkers en dan gaat het vanzelf. Misschien dat het ooit zo werkte, maar anno 2016 lukt dat niet meer zo.

Niets gaat meer vanzelf in tijden dat alles in beweging is. Wat vandaag vanzelfsprekend lijkt, is dat morgen niet meer. Bovendien dwingen samenleving en politiek zorgorganisaties om transparant te zijn over hun dienstverlening en deze zo efficiënt als mogelijk in te richten.

Twynstra Gudde heeft de afgelopen jaren in haar praktijk ervaren dat onze organisatieveranderingen zo snel gaan en zo complex zijn geworden, dat er niet meer één aanpak of één persoon is die de sleutel tot de oplossing biedt. Inspelend op de snelle veranderingen in de huidige technologisch gedreven samenleving, ontwikkelen wij daarom nieuwe aanpakken en oplossingen. Deze zijn uniek, gericht op uw vraag en uw organisatie. Wij baseren ons hierbij op drie principes: diversiteit, flexibiliteit en een stevig veranderproces.

Diversiteit is nodig, omdat je veel verschillende invalshoeken, perspectieven en denkwijzen bij elkaar moet brengen. In de organisatie en daarbuiten. ‘Meervoudig kijken’ noemen we dat.

Flexibiliteit is nodig omdat je continue moet kunnen schakelen om op situaties en vraagstukken in te spelen. Dit gebeurt in een steeds ingewikkelder speelveld, met veel partijen en belangen. ‘Situationeel werken’ noemen we dat.

Een stevig veranderproces is nodig omdat het professioneel ontwerpen en sturen van de verandering ervoor zorgt dat de gewenste beweging met focus en gerichtheid wordt gerealiseerd. ‘De verandering regisseren’ noemen we dat.

Twynstra Gudde weet hoe je diversiteit, flexibiliteit en een professioneel veranderproces organiseert om tot een toekomstgerichte en efficiënte organisatie te komen. Dat is ingebed in onze veranderkundige praktijk. Samen met u onderzoeken wij wat in uw organisatie nodig is om uw ambitie en doelen te bereiken. En daarmee uw verandering te realiseren met behulp van een professionele maatwerkoplossing.

Sef van Ments

Bijna 20 jaar in het vak en nog steeds ben ik eindeloos nieuwsgierig naar 'waarom mensen de dingen doen die ze doen' in organisaties. Ik begeleid veranderprocessen in organisaties. In mijn adviespraktijk werk ik met mijn opdrachtgevers aan het verbeteren en vernieuwen van besturing en bedrijfsvoering. Samen met mijn opdrachtgever zoek ik naar stimulerende of belemmerende patronen. En vanuit die patronen bedenk ik nieuwe, creatieve oplossingen voor besturing en bedrijfsvoering, vanuit een oprechte interesse in en respect voor de organisaties waar ik voor werk.

Meer weten?

Mail mij op sme@tg.nl of bel op 06 - 53 92 77 16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.