Horizon

Nieuw leiderschap vraagt om krachtig loslaten

Transitie, Transformatie, Disruptive Change, Zelfsturing, Shared Leadership, Grenswerken, Scrummen, Agile, Squads and Tribes, Netwerken. Als bestuurder, directeur of manager kent u deze woorden wel. Elke dag zijn ze deel van uw ambitie om tot verandering te komen. Sterker nog: u bent niet alleen eigenaar van de verandering, u bent er zelf onderdeel van en moet ‘controle’ verruilen voor ‘delen en loslaten’.

De context waarin u werkt verandert: de financiering, het toezicht, de mondigheid van de cliënt, de samenwerking met specialisten, digitalisering en technologische ontwikkelingen in de zorg, ‘blended care’, de rol van de verzekeraar. Daarnaast is er steeds meer vraag om transparantie en inzicht in wat uw organisatie doet.

Het is onmogelijk om als bestuurder deze brede besturingsvragen alleen te dragen. Uw rol verandert daarmee. U beweegt van ‘leider die controle en sturing geeft’, naar een ‘leider die gezag kan delen’ en eigenaarschap bij anderen neerlegt.

Wij allen worden geconfronteerd met grote vragen. Bijvoorbeeld: Hoe blijft mijn organisatie voldoende wendbaar en toekomstgericht in de huidige disruptieve omgeving? De vragen van morgen kunnen we niet meer oplossen met de antwoorden van vandaag. Wie u bent en alle opvattingen die u ontwikkeld heeft, zijn van invloed op uw leiderschap. In het samenspel van persoon, rol en context ontstaat het gedrag, dat zichtbaar is voor de mensen om u heen. Met dit model werken wij in onze leiderschapsprogramma’s.

Bent u klaar om los te laten, zodat anderen het kunnen overnemen? En als u dan los moet laten, wat komt er voor in de plaats? Bent u er klaar voor om onzekerheid te hanteren en in gedrag te laten zien dat het niet-weten ook oprecht is. Gelooft u echt in het zelf organiserend vermogen van uw mensen? En zo ja, ziet en voelt de organisatie dat terug in uw gedrag? Zelfonderzoek is nodig om deze vragen te beantwoorden.

Onderzoek wijst uit dat nieuwe kwaliteiten nodig zijn om het eigenaarschap van anderen dan uzelf te laten groeien. Hierbij gaat het er onder meer om dat u comfortabel omgaat met onzekerheid, vanuit deze positie kansen ziet en creëert en denkt in rollen die mensen zouden kunnen vervullen op basis van hun talenten. Centraal hierbij staat de bewuste keuze om besluitvorming los te laten en in plaats hiervan inspirerend te communiceren.
Werken aan nieuwe kwaliteiten vraagt naast kennis en inspiratie om diepgaande reflectie op uw eigen rol als leider. U bent gekomen waar u bent, door daadkracht, intelligentie, scherpte en lef. En nu vraagt de context om naar uzelf te kijken en andere kwaliteiten te laten groeien. Wij gaan graag met u in gesprek over uw persoonlijke ontwikkeling als leider. Om te delen en te ontdekken wat werkt, in deze nieuwe tijd. Zoekt u met ons mee?

Ria Slingerland en Britta Gielen

Ria Slingerland: “Als adviseur richt ik mij op ontwikkel en veranderingsvraagstukken bij organisaties in de gezondheidszorg. Het verhelderen van de vraag is voor mij het vertrekpunt voor de wijze waarop de organisatie vorm moet krijgen. Ik heb plezier in het verbinden van mensen en meningen en vind het van groot belang anders denken te waarderen en te benutten. In een omgeving waar diverse belangen spelen weet ik draagvlak te creëren en mensen te mobiliseren om de gezamenlijkheid van het doel te zoeken en diversiteit te benutten.”

Meer weten?

Mail mij op rsl@tg.nl of bel op 06 - 12 90 64 82

Britta Gielen: “In de afgelopen 20 jaar heb ik met veel opdrachtgevers en collega’s mogen werken aan het beter maken van organisaties. Organisaties worden beter als zij goed voor mensen zorgen, als helder is welke waarde een ieder binnen de organisatie heeft. Daarmee zeg ik niet dat organisaties alleen maar voor hun mensen moeten zorgen, het moet een gezonde verhouding zijn, waarin duidelijk is waar de organisatie voor staat en wat elke medewerker daarin bijdraagt. Ieder mens is op zoek naar 'a sense of belonging', je wilt weten wat je toevoegt, je wilt weten wat jou uniek maakt.”

Meer weten?

Mail mij op bgi@tg.nl of bel op 06 - 51 20 60 62

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.