Jongtalent

“Valt er hier nog wat te disrupten?”

Hoe jong talent kan bijdragen aan interne vernieuwing en innovatie

Disrupties liggen op de loer, alles om ons heen verandert voortdurend, is volop in beweging. Voor de zorgsector met alle medische ontwikkelingen, demografische druk en financiële grenzen is dat niet anders. Er is vraag naar nieuwe vormen van zorgverlening en organisatie. De ontwikkelingen op technisch gebied lijken daarbij sneller te gaan dan de daadwerkelijke toepassing in de praktijk.

Het innovatie- en adaptatievermogen van zorgpartijen wordt grotendeels bepaald door de bekendheid met vernieuwingen en de innovatiebereidheid van haar eigen bestuur en personeel. En dan is het best lastig als de meeste betrokkenen al jaren ‘part of the system’ zijn.

Vernieuwende impulsen van buitenaf kunnen voor versnelling zorgen. Eén daarvan kan het werken met jonge ambitieuze professionals zijn. Immers, zij zijn opgegroeid en gevormd in deze volatiele wereld waarin aanpassingsvermogen, creativiteit en snel informatie verwerken en toepassen op nummer 1 staan. Zij hebben dadendrang, willen wat bereiken en zijn steeds meer gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Maar hoe ga je met deze jonge talenten een werkrelatie aan die inderdaad het beoogde effect van vernieuwing met zich meebrengt?

In onze werkpraktijk als leverancier van jonge adviescapaciteit zien wij dat onze mensen worden gevraagd in opdrachten met de verwachting dat zij met creativiteit en een frisse blik zaken op de rit krijgen. Echter, in de praktijk wordt vaak al snel duidelijk dat traditionele rolverdelingen en opvattingen naast de resultatendruk vanuit het hier en nu de frisheid eruit duwen.

Het is natuurlijk best spannend om in een situatie waarin het bestaansrecht van een partij op het spel staat, niet op ervaring te sturen maar ruimte te bieden aan nieuw, anders en toekomstgericht denken. Hoe bied je vrijheid binnen kaders om de veranderkracht hoog te houden?

Een mooi voorbeeld van anders organiseren kwamen wij tegen bij een van de grotere ziekenhuizen in het Noorden: een tweejarig ‘traineeship’ zonder baangarantie. Het programma was niet gekoppeld aan strategie voor wat betreft ‘succession planning’ of verjonging van de organisatie. Twee jaar waarin talenten de ruimte krijgen om hun waarde te vinden en toe te voegen op verschillende plekken in de organisatie. Bovendien had het programma een hoger doel: behoud van talent voor de regio. Een mooie mix van ‘security’ en ‘flexibilty’ en daarmee een win–win voor trainees en organisatie.

Als van jonge professionals verwacht wordt dat zij een bijdrage leveren aan innovatie binnen de organisatie, zal nagedacht moeten worden over de vraag hoe je dat effectief kunt organiseren. Tegelijkertijd dienen in het kader van de ‘struggle for talent’ ook andere vragen zich aan: Hoe krijg je ze binnen en wat bied je ze aan? Hoewel dringend, moet voorkomen worden dat daarmee de vraag van effectieve inzet ondersneeuwt. Want daar zit juist de winst. Als je kan laten zien hoe en waarom jong talent wordt ingezet voor innovatie en vernieuwing, sta je een paar slagen voor in de strijd om de zorg in beweging te zetten.

Liesbeth Kronshorst en Tom Gommans

Liesbeth Kronshorst: “Als directeur van AdviesTalent houd ik mij vooral bezig met het verwerven van opdrachten en het volgen en begeleiden van onze adviseurs in hun werk. Dat doe ik vooral in de markten zorg en overheid. In het werkveld ben ik steeds op zoek naar mooie uitdagende opdrachten bij bedrijven en instellingen die wij met de inzet van onze jonge innovatieve professionals kunnen versterken door het neerzetten van resultaten."

Meer weten?

Mail mij op lkn@tg.nl of bel op 06 - 53 67 86 72

Tom Gommans: “Ik help opdrachtgevers verder door complexe beleids- en organisatievraagstukken, in met name de zorg en de publieke sector, begrijpelijk en inzichtelijk te maken. Veel vraagstukken ontstaan in mijn ervaring door een verschil in taal of probleemdefinitie van de betrokken partijen. Daarbij ga ik creatief te werk om het onderling begrip te versterken."

Meer weten?

Mail mij op tjg@tg.nl of bel op 06 - 20 60 30 10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.